Voor alle duidelijkheid wijst Hamelin b.v. ten aanzien van de website www.yourelba.nl ('”de website”) op het volgende:

De website/nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Hamelin b.v.. Het is niet toegestaan om de website/nieuwsbrief of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hamelin b.v.